Paslaugos

  • Naujų ir naudotų automobilių pervežimas
  • Pavienių naudotų automobilių surinkimas ir gabenimas (pagrindinės kryptys - Italija ir Vokietija)
  • Prekyba naudotais lengvaisiais automobiliais

           INFORMACIJA AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS

Siekdami saugoti aplinką, tausoti gamtinius išteklius bei rūpintis žmonių sveikata, prisidedame prie akumuliatorių atliekų perdirbimo. Juose esančios pavojingos cheminės medžiagos kelia pavojų aplinkai ir žmogaus sveikatai. Todėl prašome netinkamus naudoti akumuliatorius nemesti į konteinerius kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis, o mesti į specialiai baterijoms ar akumuliatoriams skirtus konteinerius arba priduoti juos į specializuotus šių pavojingų atliekų supirkimo punktus. Pagal ES reikalavimus, švino turintys akumuliatoriai turi būti surenkami ir perdirbami taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas medžiagas, iš kurių jie pagaminti. Taip ne tik sumažinama žala aplinkai ir sveikatai, bet ir taupomi gamtos ištekliai.

Taip pat prašome netinkamas eksploatuoti transporto priemones nepalikti be priežiūros kiemuose ar kitose teritorijose, o pristatyti į jų surinkimo vietas.